Abou Oda أبو عوده

autres orthographes

Abou 'Oda, Abou-Oda, Abu 'Oda, Abu Oda

références aux Orientalia

31 (222/44), 32 (101/49), 34 (204/51), 76 (274/80)