Abou Kou' أبو كوع

Orientalia 66, 1997, 330-331 / 98 b

330
331