Deir el-Bahari دير البحري

autres orthographes

Deir al-Bahari, Deir el Bahari, Deir el-Bahri, Deir-el Bahari, Deir-el-Bahari

références aux Orientalia

19 (373/9), 32 (88/18 c), 33 (347/21 a), 34 (185/17 a), 35 (141-142/24 a, tab. XI-XIII, fig. 19-22), 36 (195-196/25 a, tab. XXXVII-XL, fig. 26-31), 37 (113/25 g), 38 (268-269/34 h, tab. XXX-XXXIII, fig. 39-42), 39 (341-343/37 g), 40 (240-241/20), 41 (265/20), 42 (415-416/44 m, tab. XXVI, fig. 37), 43 (196/38 l), 44 (214-215/30 g), 45 (292/30 g), 46 (258-259/43 e-f), 47 (293-294/39 f), 48 (379/47 u, tab. XX, fig. 27-28), 49 (380-381/47 g, tab. LII-LIII, fig. 33-34), 51 (81-82/49 h, tab. X-XI, fig. 15-17), 51 (452-453/65, tab. LXI, fig. 39), 52 (503-504/58 f-g), 54 (378-381/70 n-o), 55 (282-283/68 s, tab. XXXIX, fig. 49), 56 (346-347/68 t-u, tab. XLII, fig. 54-55), 57 (356-357/60 k, tab. XLI, fig. 51), 58 (391-392/83 h, tab. XLVI, fig. 48-49), 59 (399-400/77 q), 60 (229-230/71), 61 (277/76), 62 (244-246/73 m), 63 (417-419/82), 64 (300-302/69 w), 65 (307-309/66 aa), 66 (304-307/71 y), 67 (390-392/76 y), 68 (391-392/74 l), 69 (277-279/66 l), 70 (421-422/71 m), 72 (79/85 o), 73 (86-88/88 p), 74 (279-281/74 h), 75 (254-255/64 f), 76 (253/58 f)

sites « secondaires »

Bab el-Goussous : 57 (357/60 l) ;

Mission de la falaise : 70 (422/71 m) ;

Temple d'Hatshepsout : 40 (240-241/20 k, tab. XXXIX, fig. 39-40), 41 (265/20 l, tab. XXII-XXIII, fig. 24-26), 44 (214-215/30 h, tab. XX, fig. 14), 45 (292/30 g, tab. XXVIII-XXIX, fig. 23-25), 49 (381-382/47 h, tab. LIII, fig. 34), 51 (82/49, tab. X, fig. 15-16), 51 (452-453/65 m), 52 (503-504/58 f), 54 (378-379/70 n), 59 (399-400/77 q), 60 (229/71 o), 63 (417-418/82 q), 67 (390-391/76 y), 70 (422/71 m), 72 (80-81/85 3), 73 (87/88 2), 74 (279-281/74 h), 75 (254-255/64 f) ;

Temple de Montouhotep : 40 (241/20 m, tab. XXXVIII, fig. 38), 43 (196/38 m), 44 (216/30 i), 47 (294/39 i), 51 (82/49), 72 (79/85 1) ;

Temple de Thoutmosis III : 37 (113/25 g), 40 (241/20 l), 41 (265/20 m), 49 (380-381/47 g, tab. LII, fig. 33), 51 (82/49), 51 (453/65 n), 52 (504/58 g), 54 (380-381/70 o, tab. XXXIV, fig. 52), 59 (400/77 r, tab. LX, fig. 62), 60 (229-230/71 p), 61 (277/76 s), 63 (418-419/82 s), 67 (391-392/76 y), 70 (421/71 m), 72 (79/85 2), 74 (281/74).

localisation

documents

35 (1966) tab. XI fig. 19 35 (1966) tab. XII fig. 20 35 (1966) tab. XII fig. 21 35 (1966) tab. XIII fig. 22 36 (1967) tab. XXXVII fig. 26 36 (1967) tab. XXXVIII fig. 27 36 (1967) tab. XXXVIII fig. 28 36 (1967) tab. XXXIX fig. 29 36 (1967) tab. XL fig. 30 36 (1967) tab. XL fig. 31 38 (1969) tab. XXX fig. 39 38 (1969) tab. XXXI fig. 40 38 (1969) tab. XXXII fig. 41 38 (1969) tab. XXXIII fig. 42 40 (1971) tab. XXXIX fig. 39 40 (1971) tab. XXXIX fig. 40 40 (1971) tab. XXXVIII fig. 38 41 (1972) tab. XXII fig. 24 41 (1972) tab. XXII fig. 25 41 (1972) tab. XXIII fig. 26 42 (1973) tab. XXVI fig. 37 44 (1975) tab. XX fig. 14 45 (1976) tab. XXVIII fig. 23 45 (1976) tab. XXIX fig. 24 45 (1976) tab. XXIX fig. 25 48 (1979) tab. XX fig. 27 48 (1979) tab. XX fig. 28 49 (1980) tab. LII fig. 33 49 (1980) tab. LIII fig. 34 51 (1982) tab. X fig. 15 51 (1982) tab. X fig. 16 51 (1982) tab. XI fig. 17 51 (1982) tab. LXI fig. 39 54 (1985) tab. XXXIV fig. 52 55 (1986) tab. XXXIX fig. 49 56 (1987) tab. XLII fig. 54 56 (1987) tab. XLII fig. 55 57 (1988) tab. XLI fig. 51 58 (1989) tab. XLVI fig. 48 58 (1989) tab. XLVI fig. 49 59 (1990) tab. LX fig. 62