Ayn Ziyada عين زيادة

Orientalia 70, 2001, 451 / 83

451