Ayn Ziyada عين زيادة

Orientalia 60, 1991, 245 / 86

245