Saqqara سقارة Mastaba de Nefer-Seshem-Ptah

Orientalia 51, 1982, 63 / 29 c

63