Qila' el-Dabba قلاع الضبة Mastaba II

Orientalia 51, 1982, 93-94 / 64

93
94