Qila' el-Dabba قلاع الضبة Mastaba V

Orientalia 51, 1982, 94 / 64

94