El-Qosseir El-Qadim القصير القديم

Orientalia 61, 1992, 302 / 91

302