Ras Gibeissa

autre orthographe

Ras Gibeisa

référence aux Orientalia

67 (317/1)