Ouadi Toumilat وادي طوميلات

Orientalia 59, 1990, 351 / 30

351