Ouadi Toumilat وادي طوميلات

Orientalia 49, 1980, 357 / 17

357