Ouadi Toumilat وادي طوميلات

Orientalia 48, 1979, 351 / 18

351