Ouadi Toumilat وادي طوميلات

Orientalia 56, 1987, 307 / 24

307