Ayn Ziyada عين زيادة

Orientalia 62, 1993, 264 / 83

264