Gebel Qodeim

Orientalia 31, 1962, 136 / 24 e

136