El-Qosseir El-Qadim القصير القديم

Orientalia 72, 2003, 119 / 107

119