Tanzanie Zanzibar

Orientalia 67, 1998, 434 / 1

434